+420 607 425 676,     info@jezborice.cz

Úřední deska

Od ledna 2006 nabyl platnosti zákon o správním řízení (správní zákon). Jednou z povinností obce je zveřejňování informace a správních záležitostí na úřední desce, a to i způsobem, umožňujícím dálkový přístup (§ 26 odst. 1 správního zákona, tj. z.č. 500/2004 Sb.). Na tomto místě jsou průběžně zveřejňovány dokumenty a ostatní informace, které má obec povinnost zveřejnit na úřední desce.

Veškeré dokumenty neleznete v sekci "Dokumenty ke stažení"

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů  "ke stažení" (vyvěšeno 20.12.2016)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o místním poplatku ze psů  "ke stažení" (vyvěšeno 20.12.2016)

Informace k platbě poplatků na rok 2017 "ke stažení"

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné "ke stažení"