+420 607 425 676,     info@jezborice.cz

Úřední deska

Od ledna 2006 nabyl platnosti zákon o správním řízení (správní zákon). Jednou z povinností obce je zveřejňování informace a správních záležitostí na úřední desce, a to i způsobem, umožňujícím dálkový přístup (§ 26 odst. 1 správního zákona, tj. z.č. 500/2004 Sb.). Na tomto místě jsou průběžně zveřejňovány dokumenty a ostatní informace, které má obec povinnost zveřejnit na úřední desce.

Veškeré dokumenty neleznete v sekci "Dokumenty ke stažení"

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních ůdajů(GDPR) obce Jezbořice: Josef Šlégr ml., e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel:777728566

Reklamační řád kanalizace Jezbořice "ke stažení"

Rozpočtový výhled KSH-svazek obcí na r. 2019-2022 "ke stažení"

Rozpočtový výhled SOHM na roky 2020-2025 "ke stažení"

Řád pohřebiště obce Jezbořice "ke stažení"

Schválený závěrečný účet KSH za rok 2018 "ke stažení"

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí HM za rok 2018 "ke stažení"

Návrh závěrečného účtu SOHM za rok 2018 "ke stažení"

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jezbořice za rok 2018 "ke stažení"

Veřejná vyhláška oznámení o vydání Aktualizace č.2 zásad územního rozvoje PK  "ke stažení"

Závěrešný účet obce Jezbořice za rok 2018 "ke stažení"

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům
nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě "ke stažení"

Návrh rozpočtu svazku KSH na rok 2020 "ke stažení"

Návrh rozpočtu svazku obcí Heřmanoměstecko pro rok 2020 "ke stažení"

Návrh rozpočtu obce Jezbořice na rok 2020 "ke stažení"

Cena vodného a stočného VS chrudim pro rok 2020 "ke stažení"

Veřejná vyhláška_Aktualizace č.3_Zásad územního rozvoje Pardubického kraje "ke stažení"

Schválený rozpočet obce Jezbořice pro rok 2020 "ke stažení"

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů "ke stažení"

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů "ke stažení"

Informace k placení poplatků na rok 2020 "ke stažení"

Porovnání cen stočného za rok 2019 "ke stažení"

Veřejná vyhláška_opatření obecné povahy_ochrana lesů "ke stažení"

Veřejná vyhláška "Daň z nemovitých věcí na rok 2020" "ke stažení"

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné pro rok 2019_VS Chrudim "ke stažení"

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 "ke stažení"

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jezbořice za rok 2019 "ke stažení"

Závěrečný účet svazku obcí Heřmanoměstecko za rok 2019 "ke stažení"

Návrh závěrečného účtu SOB KSH 2019 "ke stažení"

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB KSH 2019 "ke stažení"

Pozvánka na valnou hromadu SOB KSH "ke stažení"

Veřejná vyhláška_převzetí lesních hospodářských osnov "ke stažení" "ke stažení"

Záměr prodeje hasičského vozidla FORD TRANSIT 300L typ-FDG6 "ke stažení"

Veřejná vyhláška_aktualizace č.3 zásad územního rozvoje Pardubického kraje "ke stažení"

Vyrozumění o místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí obce Jezbořice "ke stažení"

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č.1 2020 "ke stažení"

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č.2 2020 "ke stažení"

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č.3 2020 "ke stažení"