+420 607 425 676,     info@jezborice.cz

Úřední deska

Od ledna 2006 nabyl platnosti zákon o správním řízení (správní zákon). Jednou z povinností obce je zveřejňování informace a správních záležitostí na úřední desce, a to i způsobem, umožňujícím dálkový přístup (§ 26 odst. 1 správního zákona, tj. z.č. 500/2004 Sb.). Na tomto místě jsou průběžně zveřejňovány dokumenty a ostatní informace, které má obec povinnost zveřejnit na úřední desce.

Veškeré dokumenty neleznete v sekci "Dokumenty ke stažení"

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních ůdajů(GDPR) obce Jezbořice: Josef Šlégr ml., e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel:777728566

Reklamační řád kanalizace Jezbořice "ke stažení"

Rozpočtový výhled KSH-svazek obcí na r. 2019-2022 "ke stažení"

Rozpočtový výhled SOHM na roky 2020-2025 "ke stažení"

Řád pohřebiště obce Jezbořice "ke stažení"

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům
nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě "ke stažení"

Veřejná vyhláška_Aktualizace č.3_Zásad územního rozvoje Pardubického kraje "ke stažení"

Schválený rozpočet obce Jezbořice pro rok 2020 "ke stažení"

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů "ke stažení"

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku ze psů "ke stažení"

Informace k placení poplatků na rok 2020 "ke stažení"

Veřejná vyhláška "Daň z nemovitých věcí na rok 2020" "ke stažení"

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 "ke stažení"

Závěrečný účet svazku obcí Heřmanoměstecko za rok 2019 "ke stažení"

Návrh závěrečného účtu SOB KSH 2019 "ke stažení"

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB KSH 2019 "ke stažení"

Veřejná vyhláška_převzetí lesních hospodářských osnov "ke stažení" "ke stažení"

Veřejná vyhláška_aktualizace č.3 zásad územního rozvoje Pardubického kraje "ke stažení"

Závěrečný účet obce Jezbořice za rok 2019 "ke stažení"

Návrh rozpočtu svazku obcí Heřmanoměstecko pro rok 2021 "ke stažení"

Cena vodného a stočného VS Chrudim pro rok 2021 "ke stažení"

Návrh rozpočtu svazku KSH na rok 2021 "ke stažení"

Návrh rozpočtu obce Jezbořice na rok 2021 "ke stažení"

Informace k podání přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021 "ke stažení" "ke stažení"

Schválený rozpoče SO KSH 2021 "ke stažení"

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 "ke stažení"

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné obce Jezbořice za kalendářní rok 2020 (obec Jezbořice) "ke stažení"

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jezbořice za rok 2020 "ke stažení"

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 "ke stažení" 

Veřejná vyhláška "DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021" "ke stažení"

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné obce Jezbořice za kalendářní rok 2020 (VS Chrudim) "ke stažení"

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Heřmanoměstecko 2020 "ke stažení"

Návrh závěrečného účtu SOB Heřmanoněstecko 2020 "ke stažení"

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SO KSH 2020 "ke stažení"

Návrh závěrečného účtu SO KSH 2020 "ke stažení"

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 "ke stažení"

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Jezbořice pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 "ke stažení"

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise volebního okrsku č.1 obce Jezbořice pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 "ke stažení"

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 "ke stažení"

Opatření obecné povahy "ke stažení"

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 "ke stažení"